Lang English
Ehim
  • Main /
  • Blog Posts /
  • Elektron hökumət quruculuğunda istifadəçi (vətəndaş) iştirakının təmin edilməsi yolları

March 2, 2021 - 4:00 AM

Elektron hökumət quruculuğunda istifadəçi (vətəndaş) iştirakının təmin edilməsi yolları

Qloballaşma prosesinin sürətlə artması və daha yayğınlaşması ilə birlikdə, ölkələrin də xidmət sahələrində ve eyni zamanda təklif olunan dövlət vətənd

Elektron hökumət quruculuğunda istifadəçi (vətəndaş) iştirakının təmin edilməsi yolları

Qloballaşma prosesinin sürətlə artması və daha yayğınlaşması ilə birlikdə, ölkələrin də xidmət sahələrində ve eyni zamanda təklif olunan dövlət vətənd

March 2, 2021 - 4:00 AM

0 Comments