Azərbaycan dili
Çağrı Mərkəzi

Aparıcı mütəxəssis

Departament
Strateji İnkişaf və Kommunikasiyalar
Şöbə
Rəqəmsal Xidmətlərin İnkişafı

28.11.2019

27.12.2019

Vəzifə funksiyaları

 • Müvafiq məhsul və xidmətlər üzrə bazar araşdırması aparılması və potensialların dəyərləndirilməsi;
 • Məhsul və xidmətlərin kommersiya strategiyasının hazırlanması;
 • Məhsul və xidmətlərin satış qiymətlərinin təyin olunması;
 • Məhsul və xidmətlərin satış planının və istiqamətlərinin təyin olunması;
 • Məhsul və xidmətlər üzrə kommunikasiya planının və büdcəsinin hazırlanması;
 • Məhsul və xidmətlər üzrə maliyyə hesablamalarının və proqnozların hazırlanması;
 • Məhsulun bazardakı mövqeyi üzrə monitorinqlərin aparılması və lazımi tədbirlər planının həyata keçirilməsi;
 • Müvafiq qurumlarla əməkdaşlıqların formalaşdırılması və məhsul təqdimatlarının həyata keçirilməsi;
 • Uyğun üçüncü tərəf məhsulları ilə inteqrasiya imkanlarının tətbiqi;
 • Müvafiq sektor daxili işçi qrupları ilə sıx əlaqələrin yaradılması;
 • Məhsul və xidmətlərin inkişafı potensialı və imkanlarının texniki heyət ilə dəyərləndirilməsi.

Təhsil və ixtisas tələbləri

 • İdarəetmə, marketinq və ya iqtisadiyyat sahələri üzrə ali təhsil

Texniki biliklər

 • MS WINDOWS, MS OFFICE, INTERNET və s. – yüksək səviyyədə

Xarici dil bilikləri

İngilis dilli üzrə biliklər:

 • B1 - ixtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşmək və fikrini bildirmək.

İş təcrübəsi

1 il