Lang English
Ehim

March 2, 2021 - 4:00 AM

Azərbaycanda elektron hökumət: Yeni çağırışlar astanasında

Dünyada baş verən mövcud qlobal hadisələr, zamana müvafiq və gələcəyə dair yeni çağırışlar, texnologiyanın gündən günə inkişaf etdiyi bir dövrdə dövlə

Azərbaycanda elektron hökumət: Yeni çağırışlar astanasında

Dünyada baş verən mövcud qlobal hadisələr, zamana müvafiq və gələcəyə dair yeni çağırışlar, texnologiyanın gündən günə inkişaf etdiyi bir dövrdə dövlə

March 2, 2021 - 4:00 AM

0 Comments