Lang English
Ehim
  • Main /
  • Blog Posts /
  • İşin içində şəffaflıq var - Mövcud elektron hökümət həlləri, onların gündəlik həyatımızda rolu və faydaları.

March 2, 2021 - 4:00 AM

İşin içində şəffaflıq var - Mövcud elektron hökümət həlləri, onların gündəlik həyatımızda rolu və faydaları.

İnternet dövrümüzdə insana hava-su kimi lazımdır. İnternet həyatımızı elektrik, mətbəə, telefon qədər dəyişdirdi. Yalnız bir ünsiyyət vasitəsi deyil,

İşin içində şəffaflıq var - Mövcud elektron hökümət həlləri, onların gündəlik həyatımızda rolu və faydaları.

İnternet dövrümüzdə insana hava-su kimi lazımdır. İnternet həyatımızı elektrik, mətbəə, telefon qədər dəyişdirdi. Yalnız bir ünsiyyət vasitəsi deyil,

March 2, 2021 - 4:00 AM

0 Comments