Lang English
Ehim

March 2, 2021 - 4:00 AM

“Elektron hökumət” nədir?

Mövcud elektron hökumət həlləri, onların gündəlik həyatımızda rolu və faydaları Müasir dünyada gedən qloballaşma, modernləşmə və informasiyalaşma pro

“Elektron hökumət” nədir?

Mövcud elektron hökumət həlləri, onların gündəlik həyatımızda rolu və faydaları Müasir dünyada gedən qloballaşma, modernləşmə və informasiyalaşma pro

March 2, 2021 - 4:00 AM

0 Comments