Lang Azərbaycan
Ehim

Təbiət Elmləri və Texnologiyalar üzrə Beynəlxalq Konfrans

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

  • location Azərbaycan Dillər Universiteti
  • clock 09:00

Təbiət Elmləri və Texnologiyaları üzrə Beynəlxalq Konfrans Nüvə fizikası və Kondensasiya edilmiş Materiya, Riyazi Fizika, Astronomiya və Astrofizika, Materiallar Kimyası və Polimerlər Kimyası, Avtomatik və İdarəetmə, Telekommunikasiya və Radiotexnika, İnformasiya və Şəbəkə və s. kimi sahələri əhatə edəcəkdir.