Çağrı Mərkəzi

“e-Satınalma”

e-Satınalma layihəsi 2019-cu ilin mart ayında fəaliyyətə başlamışdır. Layihənin məqsədi yerli mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin Azərbaycanda keçirilən satınalmalarda iştirakını təmin etməklə, onların inkişafına zəmin yaratmaqdan ibarətdir.

Layihə çərçivəsində, “Dövlət satınalmaları haqqında" Qanunun 50-1.1-ci maddəsinə əsasən satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə açıq tender üsulunu tətbiq etməklə elektron qaydada həyata keçirilir.

Sistem vasitəsi ilə elektron satınalma elanları verilir, təkliflər elektron formada təqdim olunur. Həmçinin avtomatik qaydada malgöndərənlərin (podratçıların) seçilməsi təmin ediləcək, virtual iclaslar keçriləcək, müqavilələr elektron formada bağlanacaq və ödənişlər online rejimdə həyata keçiriləcək.

“Dövlət satınalmaları” üçün vahid internet portalının yaradılması elektron satınalma, dövlət satlınalmalarının effektiv planlaşdırılması və icrasına imkan verir. Yeni portal vasitəsilə tender komissiyasının iclaslarının virtual təşkili, satınalmaların nəticələrinin avtomatik rejimdə müəyyən olunması və qərarın bir bank günü ərzində qəbulu, dövlət vəsaitinin istifadəsi zamanı şəffaflığın daha da artması təmin olunacaq.

Elektron satınalmanın tətbiqi ilə neqativ halların qarşısı alınacaq, sistemə kənar müdaxilə imkanları aradan qalxacaq. Bununla da elektron satınalmanın tətbiqindən sonra tenderləri daha çevik və şəffaf formada keçirmək mümkün olacaq. Satınalma predmeti tender elanında verildikdə maraq dairəsində olan malgöndərənlərə (podratçılara) avtomatik rejimdə sistem tərəfindən bildiriş göndəriləcək. Təqdim olunmuş təkliflər virtual iclas keçrilənə qədər sistem tərəfindən şifrələnmiş formada saxlanacaq. Tenderin keçrilməsi üçün tələb olunan xərclər azalacaq.