Qarabağ Azərbaycandır ! | Karabakh is Azerbaijan ! | Карабах - это Азербайджан !

Azərbaycan dili
Çağrı Mərkəzi

Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOICA)

KOICA tərəfdaş ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafına dəstək verərək, dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri və qarşılıqlı mübadilə proqramların təşviq edir. Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi 1991-ci il 1 aprel tarixində hökumətin qrant yardımı və texniki əməkdaşlıq proqramlarını həyata keçirmək vasitəsilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün Cənubi Koreyanın qrant yardım proqramlarının səmərəliliyinin artırılması üçün hökumət təşkilatı kimi yaradılıb. Keçmişdə inkişafa dair əməkdaşlıq səyləri əsasən inkişaf etməkdə olan ölkələrin əsas insan ehtiyaclarını (BHNs) qarşılamaq və İnsan Resurslarının İnkişafını (HRD) təşviq etməyə yönəldilmişdir. Bununla yanaşı, davamlı inkişafı təşviq etmək, inkişaf etməkdə olan tərəfdaşlarla əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi və benefisiarların yerli sahibliyini gücləndirmək üçün diqqət genişlənmişdir. Əlavə olaraq, KOICA-nın ətraf mühit, yoxsulluğun azaldılması və cinsi maarifləndirmə kimi qlobal problemləri beynəlxalq ictimaiyyətdə böyük əhəmiyyətə malikdir.

Estoniya Elektron İdarəçilik Akademiyası (EGA)

2002-ci ildə Estoniya hökumətinin, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun (OSI) və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının birgə təşəbbüsü ilə yaradılan Elektron idarəçilik Akademiyası (eGA), qeyri-kommersiya konsaltinq təşkilatıdır. Elektron İdarəçilik Akademiyası hökumətlərə hökumətin səmərəliliyinin artırılmasına və demokratik proseslərin inkişafına kömək edir. Bu məqsədlə e-idarəçilik haqqında strategiyalar hazırlayır və bütün dünyada Estoniya və beynəlxalq səviyyədə ən yaxşı təcrübələri tətbiq etməkdə kömək edir.

Belarus “Milli Elektron Xidmət Mərkəzi” unitar Respublika müəssisəsi

Belarus “Milli Elektron Xidmət Mərkəzi” unitar Respublika müəssisəsi Belarus Respublikasında elektron hökumətin təməlini təşkil edən ən vacib idarələrarası informasiya sistemlərinin infrastruktur operatoru kimi xidmət edən və dinamik inkişaf edən bir müəssisədir. 2012-ci ildə Belarus Respublikasının Prezidenti yanında Əməliyyat-Analitik Mərkəz tərəfindən yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinə - elektron xidmətlərin göstərilməsi, informasiya sistemlərinin və resurslarının inkişaf etdirilməsi, elektron xidmətlərin göstərilməsinin təmin etmək üçün dövlət sisteminin yaradılması və inkişafında iştirak etmək daxildir. Mərkəz vətəndaş və biznes sektoru üçün 300-dən çox növ xidmət sahəsini təklif edir